Právo na odstoupení od smlouvy

Právo na odstoupení od smlouvy

1. Pokud jste podnikatel, nemáte právo na odstoupení od smlouvy. Spotřebitelé, tj. fyzické osoby, které uzavírají právní úkon za účelem, který nelze převážně přičítat ani jejich podnikatelské, ani jejich nezávislé profesní činnosti, mají zákonné právo na odstoupení od smlouvy za následujících podmínek:

1.1 Spotřebitelem je každá fyzická osoba, která uzavírá právní úkon za účelem, který není převážně podnikatelský ani samostatně výdělečný.

1.2 Máte právo odstoupit od této smlouvy do čtrnácti dnů bez udání důvodu. Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí čtrnáct dní ode dne, kdy jste vy nebo vámi určená třetí osoba, která není dopravcem, převzali nebo převezmete zboží. Chcete-li uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy, musíte.

Naše adresa:

Altamira Sp. z o. o.
Budowlanych 6/51 
95-040 Koluszki
Polsko
e-mail: info@e-altamira.cz

Prostřednictvím jasného prohlášení (např. dopisu zaslaného poštou, faxem nebo e-mailem) nás informujte o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy. Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který není povinný.

1.3 Pro dodržení lhůty pro odvolání stačí, když oznámení o uplatnění práva na odvolání odešlete před uplynutím lhůty pro odvolání.

2. Důsledky odvolání

2.1 Pokud odstoupíte od této smlouvy, musíme vám vrátit všechny platby, které jsme od vás obdrželi, včetně nákladů na doručení (s výjimkou dodatečných nákladů vyplývajících z toho, že jste si zvolili jiný typ doručení než nejlevnější standardní doručení, které nabízíme), a to bezodkladně, nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy jsme obdrželi oznámení o vašem odstoupení od této smlouvy.

2.2 Pro tuto úhradu použijeme stejný platební prostředek, který jste použili pro původní transakci, pokud se s vámi výslovně nedohodneme jinak; v žádném případě vám nebude tato úhrada účtována.

2.3 Můžeme odmítnout splátku, dokud neobdržíme zboží zpět nebo dokud nepředložíte důkaz, že jste zboží vrátili, podle toho, co nastane dříve.

2.4 Zboží nám musíte vrátit nebo předat neprodleně, nejpozději však do čtrnácti dnů ode dne, kdy nám oznámíte odstoupení od této smlouvy.

2.5 Lhůta je dodržena, pokud zboží odešlete před uplynutím čtrnáctidenní lhůty.

2.6 Přímé náklady na vrácení zboží nesete vy. Případnou ztrátu hodnoty zboží budete muset uhradit pouze v případě, že tato ztráta hodnoty vznikla v důsledku manipulace se zbožím, která není nezbytná pro vyzkoušení stavu, vlastností a funkčnosti zboží, načež nám oznámíte odstoupení od této smlouvy o vrácení nebo předání zboží.

3. Vyloučení nebo předčasné uplynutí práva na odstoupení od smlouvy:

3.1 Právo na odstoupení od smlouvy se nevztahuje na smlouvy o dodání zboží, které není prefabrikované a pro jehož výrobu je rozhodující individuální výběr nebo určení spotřebitelem nebo které je jednoznačně přizpůsobeno osobním potřebám spotřebitele. 

4. Ukončení storno podmínek

Obecné poznámky:

a) Vyvarujte se poškození nebo znečištění zboží. Pokud je to možné, vraťte nám zboží v původním obalu s veškerým příslušenstvím a součástmi obalu. V případě potřeby použijte ochranný vnější obal. Pokud již nemáte k dispozici původní obal, použijte prosím vhodný obal, který zajistí dostatečnou ochranu před poškozením při přepravě.

b) Pokud je to možné, nevracejte nám zboží na nákladní dopravu.

c) Upozorňujeme, že výše uvedené body A-B nejsou podmínkou pro účinné uplatnění práva na odstoupení od smlouvy.

Vzorový storno formulář (e-mail: info@e-altamira.cz)

Pro:
_

Adresa skladu pro vrácení zboží:

Magazyn Fotowoltaika (Sklad)
Ulice Fabryczna 13
41-100 Siemianowice Śląskie, Polsko

Já/my* tímto odstupuji/odstupujeme od smlouvy uzavřené mnou/námi* na nákup následujícího zboží:

Objednáno dne / Přijato dne* ____________
Poslední jméno, křestní jméno:
Ulice:
Poštovní směrovací číslo, město:

_______________, na __________


_____________________________
Podpis

(*) Nehodící se škrtněte.

nahoru
Obchod je v režimu prohlížení
Zobrazit plnou verzi webu
Sklep internetowy Shoper.pl