Reklamace a vrácení zboží

Reklamace a vrácení výrobku

Kupující je povinen při převzetí zboží zkontrolovat jeho množství a kvalitu.

Není-li dohodnuto jinak, je odpovědnost společnosti Altamira Sp. z o.o. za kvalitu materiálu omezena na jednu stranu povrchu objednaného materiálu. Na druhé straně povrchu mohou být škrábance, zabarvení, vady atd., které vznikly technologickým procesem. V případě plazmově vypalovaných dílů se na straně B mohou objevit škrábance od roštů, odštěpky a jiné stopy. Společnost Altamira Sp. z o.o. nezaručuje rovinnost plazmou řezaných dílů.

Předpokladem pro vyřízení reklamace je jednoznačná dohledatelnost výrobku potvrzující jeho původ od společnosti Altamira Sp. z o.o., jakož i přesné vyplnění reklamačního formuláře, který naleznete na stránce Altamira Sp. z o.o. reklamační formulář.

Pokud se při dodání zjistí nesrovnalost v kvalitě nebo množství výrobku, kupující tuto skutečnost zaznamená na kopii dokladu za přítomnosti řidiče společnosti Altamira Sp. z o.o.. (případně prostřednictvím kurýra nebo speditéra) a neprodleně, nejpozději však do 3 pracovních dnů od doručení, písemně informuje společnost Altamira Sp. z o.o. o zjištěných neshodách. Pokud není možné zkontrolovat kvalitu při převzetí materiálu, je kupující povinen zkontrolovat kvalitu ihned po převzetí a informovat společnost Altamira Sp. z o.o. o zjištěných vadách, nejpozději však do 3 dnů od převzetí.

V případě zjištění skrytých vad je kupující povinen podat písemnou reklamaci neprodleně, nejpozději však do 5 pracovních dnů ode dne zjištění vad. Skryté vady lze hlásit do 1 roku od data prodeje.

Výrobek zpochybněný kupujícím, dokud Altamira Sp. z o.o. nepředloží písemný reklamační protokol, je:
a. zpřístupněny společnosti Altamira Sp. z o.o. ve formě, která umožňuje vizuální kontrolu a testování,
b. chráněny před dalším zpracováním nebo ztrátou hodnoty.

Vrácení předmětného výrobku vyžaduje předchozí souhlas společnosti Altamira Sp. z o.o. a může se uskutečnit pouze na základě formuláře pro vrácení poskytnutého společností Altamira Sp. z o.o.. Podmínkou přijetí vráceného výrobku je, že výrobek zůstane dohledatelný, tj. musí být možné prokázat, že výrobek pochází od společnosti Altamira Sp. z o.o., označení nebo etikety společnosti Altamira Sp. z o.o. by měly být zachovány.

Vrácený výrobek by měl být chráněn způsobem, který zabrání další ztrátě hodnoty, tj. v případě listů: zabalen na paletě společnosti Altamira Sp. z o.o., zajištěn vhodnými přepážkami a kartonovými rohy (které se používají při dodání) a řádně převázán plastovou páskou; v případě dlouhých výrobků: zajištěn stejným způsobem jako při dodání ze společnosti Altamira Sp. z o.o., včetně použití plastové pásky.

Výrobek vrácený společnosti Altamira Sp. z o.o. podléhá kontrole množství a kvality. Společnost Altamira Sp. z o.o. si vyhrazuje právo odmítnout přijetí vráceného výrobku, pokud se zjistí, že je poškozen v jiném rozsahu, než je uvedeno v reklamaci.

Reklamace množství a/nebo kvality části nebo celku výrobků neopravňuje kupujícího k zadržení platby za provedené dodávky nebo poskytnuté služby.

Společnost Altamira Sp. z o.o. neodpovídá za kvalitu a vlastnosti materiálu prodávaného jako ne zcela hodnotný (II. jakost, šrot).

nahoru
Obchod je v režimu prohlížení
Zobrazit plnou verzi webu
Sklep internetowy od home.pl