Pravidla obchodu

OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU

E-Altamira

§1

Obecná ustanovení

1. Internetový obchod dále jen „Obchod“provádí maloobchodní prodej Provozovatelem obchodu prostřednictvím internetu na základě těchto Pravidel dále jen „Provozní řád".

2. Vlastníkem obchodu je:

ALTAMIRA Sp. z o. o. se sídlem na adrese Budowlanych 6, 95-540 Koluszki, woj. łódzkie. NIP: PL7282805869, tel. +48 609 023 367, emailová adresa: info@e-altamira.cz

3. Kdykoli se v dokumentu vyskytuje pojem „spotřebitel“, rozumí se tím fyzická osoba, která provádí právní úkony, které přímo nesouvisejí s její obchodní nebo profesní činností.

4. Řád je nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené se zákazníkem.

5. Podmínkou pro uzavření kupní smlouvy je akceptace Pravidel zákazníkem v průběhu zadávání objednávky zaškrtnutím příslušného políčka ve formuláři.

6. Ceny uvedené v Obchodě jsou ceny brutto (včetně DPH).

7. Zboží dostupné v Obchodě je bez fyzických a právních vad.

§2

Objednávky

1. Objednávky lze zadávat následovně:

 1. prostřednictvím formuláře dostupného na webových stránkách obchodu,
 2. e-mailem na adresu dostupnou na webových stránkách obchodu,
 3. telefonicky na čísla určená pro zadávání objednávek, dostupná na webu Obchodu v záložce Kontakt.
 4. přidáním zakoupených produktů do košíku a dokončením objednávky na našem webu https://e-altamira.cz
 5. prostřednictvím naší fanpage na Facebooku, prostřednictvím soukromé zprávy

2. Podmínkou pro zpracování smlouvy je poskytnutí údajů zákazníkem umožňujících ověření zákazníka a příjemce zboží. Obchod potvrdí přijetí objednávky e-mailem nebo telefonicky. 

3. Strany jsou vázány informacemi obsaženými na webových stránkách Obchodu vedle zakoupeného zboží v době uskutečnění objednávky, zejména: cenou, charakteristikou produktu, jeho vlastnostmi, prvky obsaženými v setu, termínem a způsobem dodání.

4. Informace na stránkách Obchodu nepředstavují nabídku ve smyslu občanského zákoníku. Zákazník odesláním objednávky podává nabídku na nákup konkrétního produktu. K uzavření kupní smlouvy dochází okamžikem, kdy prodávající potvrdí přijetí objednávky k provedení.

§3

Individuální objednávky

1. Jednotlivé objednávky lze zadávat následovně:

 1. prostřednictvím formuláře dostupného na webových stránkách obchodu,
 2. e-mailem na adresu dostupnou na webových stránkách obchodu,
 3. telefonicky na čísla určená pro zadávání objednávek, dostupná na webu Obchodu v záložce Kontakt.
 4. přidáním zakoupených produktů do košíku a dokončením objednávky na našem webu https://e-altamira.cz
 5. prostřednictvím naší fanpage na Facebooku, prostřednictvím soukromé zprávy

2. Podmínkou pro zpracování smlouvy je poskytnutí údajů zákazníkem umožňujících ověření zákazníka a příjemce zboží. Obchod potvrdí přijetí objednávky e-mailem nebo telefonicky. 

3. Veškeré návrhy a dokumentace zpracované k jednotlivým objednávkám zůstávají majetkem obchodu https://e-altamira.cz a obchod má právo tyto materiály použít k jiným účelům, rovněž k zařazení do stálé nabídky. Tato podmínka neplatí, pokud se prodávající a kupující dohodnou jinak.

§4

Způsob platby

1. Převodem  - platbu proveďte na uvedené číslo bankovního účtu, které Vám sdělíme v e-mailu potvrzujícím přijetí objednávky. Převod můžete provést online, na poště nebo v bance. Po připsání platby na náš účet začneme zpracovávat objednávku.

2. Elektronická platba – nejpohodlnější a nejbezpečnější způsob provedení vkladu přes internet. V našem obchodě využíváme platební systémy PayU, na které budete přesměrováni za účelem provedení platby. Celý proces je rychlý a bezpečný. Systémy PayU podporují zabezpečené transakce: platební karta - Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.

3. Náklady na doručení jsou kalkulovány na základě množství objednaného zboží a jeho váhy/míry.

V souhrnu nákupu jsou tyto náklady připočteny k ceně produktů a tvoří celkovou splatnou částku.

4. Podmínkou pro vydání zboží je zaplacení zboží a zásilky.

§5

Odeslání zboží

1. Objednané zboží zasílá Prodejna přepravou Rhenus Logistics.

2. V případě platby jinou než dobírkou se termín expedice prodlužuje o dobu mezi zadáním objednávky a datem připsání platby na bankovní účet Obchodu.

§6

Stížnosti

1. V případě nesouladu zboží se smlouvou by měl Zákazník zaslat zpět do Obchodu na náklady Obchodu inzerované zboží spolu s popisem neshody.

2. Obchod odpoví na reklamaci zákazníka do 14 dnů od obdržení reklamace.

3. Pokud realizace oprávněné reklamace zahrnuje zaslání nového produktu zákazníkovi nebo odstranění nesouladu, náklady na doručení nese Obchod.

4. Prodávající si vyhrazuje, že rozdíly na fotografiích Zboží a vyplývající z individuálního nastavení počítače klienta (barva, proporce atd.) nemusí být důvodem k reklamaci zboží.

§7

Právo na odstoupení od smlouvy

1. Zákazník, který je spotřebitelem, má dle zákona o ochraně některých práv spotřebitele a odpovědnosti za škodu způsobenou nebezpečným výrobkem ze dne 2.3.2000 právo odstoupit od smlouvy.

2. Zákazník, který je spotřebitelem, může odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodů předložením příslušného písemného prohlášení do 14 dnů ode dne doručení. Odkaz na formulář: https://www.uokik.gov.pl/download.php?id=780

Ke splnění této lhůty stačí zaslat vyjádření před jejím uplynutím.

3. V případě účinného odstoupení od kupní smlouvy se smlouva považuje za neplatnou. Zákazník je povinen vrátit zakoupené zboží neprodleně, nejpozději do 14 (čtrnácti) dnů.

4. Majitel obchodu do 14 dnů od odstoupení zákazníka od smlouvy vrátí zákazníkovi zaplacenou částku.

5. Právo na odstoupení od smlouvy nemá zákazník v případech uvedených v zákoně uvedeném v ust. 1 výše, tedy v případech:

 1. poskytování služeb bylo se souhlasem spotřebitele zahájeno před uplynutím 14 dnů ode dne uzavření smlouvy;
 2. o zvukových a obrazových záznamech a zaznamenaných na IT nosiče dat poté, co spotřebitel odstranil jejich originální obal;
 3. benefitní smlouvy, u kterých cena nebo odměna závisí výhradně na pohybu cen na finančním trhu;
 4. služby s vlastnostmi specifikovanými spotřebitelem v jím zadané objednávce nebo s jeho samostatnými úzce souvisejícími;
 5. služby, které vzhledem k jejich povaze nelze vrátit nebo jejichž předmět rychle chátrá;
 6. dodávka tisku;
 7. služby hazardních her.

§8

Ochrana soukromí

1. Správcem osobních údajů je Majitel obchodu.

2. Osobní údaje poskytnuté Majiteli obchodu jsou poskytovány dobrovolně, s výhradou, že neposkytnutí některých údajů znemožňuje odeslání a vyřízení objednávky zákazníka.

3. Zákazník může také vyjádřit samostatný souhlas se zasíláním reklamních a propagačních materiálů, včetně komerčního newsletteru, z Obchodu.

4. Zákazník má právo na přístup ke svým osobním údajům a na jejich opravu, požadovat ukončení jejich zpracování a vznést námitku proti jejich zpracování.

5. Podrobné informace o ochraně vašich osobních údajů naleznete v záložce https://e-altamira.cz

§9

Duševní vlastnictví

1. Je zakázáno používat jakékoli materiály zveřejněné na stránkách Obchodu (včetně fotografií a popisů zboží) bez písemného souhlasu Obchodu.

§10

Prodej

 1. Akce (slevy) pořádané obchodem nelze kombinovat. Vždy se vybere varianta, která je pro klienta výhodnější.

§11

Vstup v platnost a změny Pravidel

1. Tento Řád nabývá platnosti dnem zveřejnění na webových stránkách Obchodu.

2. Tato Pravidla mohou být měněna a informace o změnách Pravidel budou zákazníkům zaslány na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce 14 dní před nabytím účinnosti pozměněných Pravidel.

3. Kromě toho budou změny Pravidel zveřejněny na webových stránkách Obchodu 14 dní před vstupem nových Pravidel v platnost.

4. Veškeré objednávky přijaté Majitelem obchodu k provedení před datem změny Pravidel jsou realizovány na základě předpisů platných v den zadání objednávky zákazníkem.

5. Neakceptuje-li zákazník nový obsah Řádu, je povinen tuto skutečnost oznámit Majiteli obchodu do 14 dnů ode dne oznámení změny Řádu.

nahoru
Obchod je v režimu prohlížení
Zobrazit plnou verzi webu
Sklep internetowy od home.pl